توضیحات

آیا میدانید     ضریب امنیت سیستم شما را در اینترنت بالا میبرد ؟..
آیا میدانید
  باعث تبدیل شدن اطلاعات شما به کد در اینترنت میشود؟

آیا میدانید یکی از کارهای
 
 برای جلوگیری از نفوذ هکرها به سیستم شماست ؟

آیا میدانید اکثر مهندسین و تجار و دکترهای که تبعیت کشورهای مختلف را دارند در هرجای دنیا که باشند برای امنیت اطلاعات شخصی خود همیشه از  
  استفاده میکنند؟

آیا میدانید که ما ایرانی ها فقط بخاطر از بین رفتن فیلتر از این سرویس استفاده میکنیم ؟ چون آیپی ایرانی بودن اینترنت ما به محض وصل شدن
به آیپی یک سرور در آمریکا تغیر خواهد کرد. که آن سرور از ضریب امنیت بالایی برخوردار است  و  زیر  بار  فیلتر نمیباشد .